surfaj i slušaj

Izaberi


brza_pretraga.php?radio_drz=bosna-i-hercegovina&Bosna i Hercegovina

 

brza_pretraga.php?radio_drz=crna-gora&Crna Gora

 

brza_pretraga.php?radio_drz=dijaspora&Dijaspora

 

brza_pretraga.php?radio_drz=hrvatska&Hrvatska

 

brza_pretraga.php?radio_drz=makedonija&Makedonija

 

brza_pretraga.php?radio_drz=slovenija&Slovenija

 

brza_pretraga.php?radio_drz=srbija&Srbija

 

Vaš profil

Dodajte vaših pet favorita

Radio 021- Radio stanica

Lokacija: Novi Sad

Država: Srbija

Frekvencija: 92,2 MHz

Web: Radio 021


O Radio 021 znamo ovo:

Opis:

 Naziv programa: Radio 021
Frekvencija: 92,2 MHz
Oblast pokrivanja: Novi Sad
PoÄŤetak emitovanja programa: 17. jun 1997. godine


VlasniÄŤka struktura: 100% u vlasništvu zaposlenih


Od svog osnivanja pa do danas, program Radija 021 je u velikoj meri zavisio od društveno-politiÄŤkih dešavanja, kao i od situacije u oblasti medija. Zbog toga je ÄŤesto realizovan u vanrednim uslovima.
Kao gradski informativni program, Radio 021 od poÄŤetka rada insistira na tolerantnoj komunikaciji i uvaĹľavanju kulturnih, etniÄŤkih, konfesionalnih, polnih i drugih razlika. PodrĹľava graÄ‘ansko društvo i uspostavljanje demokratije kroz dominantno informativno politiÄŤki sadrĹľaj, komunalni i programe lokalne zajednice, civilnog sektora i alternativne kulture i zabave.


Danas, osim što u svom delovanju teĹľi ka ekonomskoj samostalnosti, Radio 021 je, kao društveno odgovoran medij, svoj programski koncept usmerio ka otporu prema kulturnom i politiÄŤkom populizmu, na proizvodnju visokokvalitetnog programa koji afirmiše istraĹľivaÄŤko novinarstvo i izveštavanje o spornim politiÄŤkim i društvenim pitanjima i praktiÄŤno svakodnevno promoviše naÄŤin na koji odgovorni mediji treba da rade u korist javnog interesa i to programu daje poseban karakter i snagu.


Stvaranje pozitivnog uticaja na društvo, a smanjivanje negativanog, misija je Radija 021.


Prateći trendove i svetske standarde, Radio 021 proizvodi program sa ciljem da pravovremeno i objektivno informiše graÄ‘ane i graÄ‘anke Novog Sada. Radio 021 ne prenosi vesti i poruke politiÄŤara, nego objašnjava dogaÄ‘aje i ukazuje na pojave i promene u društvu. Postavlja pitanja i traĹľi precizne odgovore, neguje samostalnost i kretivnost novinara. ÄŚlanovi redakcije predstavljaju najsnaĹľniji profesionalni potencijal radija.
Informativni program je usmeren ka ciljnoj grupi, sa posebnim akcentom na lokalnu zajednicu. Prati vaĹľne politiÄŤke, društvene, socijalne, ekonomske teme i graÄ‘ansko društvo. Promoviše i uvaĹľava vrednosti gradjanskog društva, nezavisnu politiÄŤku poziciju i otvoren je za multietniÄŤke i multikulturalne sadrĹľaje.
Prioriteti programa su usmereni ka jasno definisanoj ciljnoj grupi (M/Ž 25-54), kojoj se kroz sve segmente Radio 021 konstantno obraća.


Muzički program je formatiran prema definisanim radio standardima i primenjuje se Adult contemporary format, usklađen prema zahtevima ciljne grupe. Muzika je zabavnog tipa, preovlađuje strana produkcija.


AKTIVNOSTI


Pored osnovne delatnosti, proizvodnje i emitovanja radio programa, Radio 021 se bavi i promotivnim aktivnostima usmerenim ka ciljnoj grupi i razliÄŤitim akcijama ÄŤiji je cilj senzibilisanje javnosti za vaĹľna drustveno-politiÄŤka pitanja.


Radio 021 je medijski pokrovitelj svih kulturnih i društveno korisnih programa koji se odrĹľavaju u Novom Sadu i šire (Novosadske muziÄŤke sveÄŤanosti, Zmajeve deÄŤije igre, Festival uliÄŤnih sviraÄŤa, Festival proze, Novosadsko proleće, Pijaca lepih stvari, Cvetna pijaca, EXIT, Sinema city, Baby exit, Etno festival hrane i pića, MuziÄŤki etno festival, Sterijino pozorje, Galerija Matice Srpske, Noć muzeja, Novosadsko proleće, Novosadska jesen,...).
Radio 021 je tokom godina ostvario izuzetnu saradnju sa razliÄŤitim organizacijama koje se bave unapreÄ‘enjem kulture, humanitarnim radom i društveno korisnim aktivnostima poput:


UdruĹľenje Roditelj, Studentski kulturni centar, UdruĹľenje studenata sa hendikepom "Ĺ˝iveti uspravno", Sigurna deÄŤija kuća, Sigurna Ĺľenska kuća, OŠ Dr Milan Petrović za decu ometenu u razvoju, Pokret gorana, EXIT, AISEC, Matica Srpska, Muzej grada Novog Sada, SNP, Kulturni centar Novog Sada, Kulturni centar za animaciju, Novosadski Univerzitet, Omladinski klub, NSHC, VIP fond, SKC, Pozorište mladih, Novosadsko pozorište, ....

 

Humanitarne akcije


- Oko 1.100 knjiga za tri doma novosadskog Gerontološkog centra u ÄŤetvrtoj po redu akciji "Moja knjiga - moj svet" (januar 2012)


- Oko 1.200 knjiga skupljenih u tradicionalnoj akciji "Moja knjiga - moj svet" za potrebe zatvorske biblioteke OkruĹľnog zatvora na Klisi (oktobar 2010/januar 2011)


- Oko 1.800 sakupljenih knjiga, slikovnica, bojanki, pribora za crtanje i ostalog edukativnog materijala za DeÄŤiju bolnicu u akciji "Moja knjiga - moj svet" (decembar 2009/januar 2010)


- Više od 3.000 knjiga sakupljenih u akciji "Uz knjigu su kraću bolniÄŤki dani" za biblioteku Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine (januar/mart 2009).


- Prodajom crvenih noseva prikupljena sredstva za šestomeseÄŤni rad "Doktora klovnova" u novosadskoj DeÄŤijoj bolnici koji na jedinstven naÄŤin deci umanjuju traume i strah od "bele" uniforme (februar 2009).
- Oko 25.000 evra sakupljenih u jednomeseÄŤnoj humanitarnoj akciji prikupljanja novÄŤane pomoći na nekoliko lokacija u gradu za potrebe leÄŤenja trogodišnjeg Petra Jevtića, koji je usled pada ostao paralizovan (februar 2008).


- Podrška glumcima Pozorišta mladih u štrajku i organizovanje besplatnih pozorišnih predstava za sve mališane Novog Sada u prostoru Radija 021 tokom perioda u kojem deÄŤije pozorište nije radilo (februar/mart 2007).


- Humanitarna akcija za Sigurnu deÄŤiju kuću u Novom Sadu, ostvarena uÄŤešÄ‡em na Etno festivalu hrane i pića na Štrand kada su voditelji i novinari Radija 021 kuvali i prodavali riblju ÄŤorbu, a sav ostvareni prihod upotrebljen je za nabavku neophodnih stvari za decu u toj ustanovi (jun 2006).


- Podrška i uÄŤešÄ‡e u akciji UdruĹľenja Roditelj iz Novog Sada u prikupljanju pomoći Sigurnoj deÄŤijoj kući.


- Podrška i uÄŤešÄ‡e u akciji UdruĹľenja Komšija iz Novog Sada za renoviranje Sigurne deÄŤije kuće.


- Akcija animiranja i apelovanja na vozaÄŤe u Novom Sadu, da se ne parkiraju na parkirališta za invalide. Akcija realizovana u saradnji sa Parking servisom i dnevnim listom Dnevnik.

Brzi pregled - države

 

brza_pretraga.php?radio_drz=bosna-i-hercegovina&Bosna-i-Hercegovina brza_pretraga.php?radio_drz=crna-gora&Crna-Gora brza_pretraga.php?radio_drz=hrvatska&Hrvatska brza_pretraga.php?radio_drz=makedonija&Makedonija brza_pretraga.php?radio_drz=slovenija&Slovenija brza_pretraga.php?radio_drz=srbija&Srbija brza_pretraga.php?radio_drz=dijaspora&Dijaspora