surfaj i slušaj

Izaberi


brza_pretraga.php?radio_drz=bosna-i-hercegovina&Bosna i Hercegovina

 

brza_pretraga.php?radio_drz=crna-gora&Crna Gora

 

brza_pretraga.php?radio_drz=dijaspora&Dijaspora

 

brza_pretraga.php?radio_drz=hrvatska&Hrvatska

 

brza_pretraga.php?radio_drz=makedonija&Makedonija

 

brza_pretraga.php?radio_drz=slovenija&Slovenija

 

brza_pretraga.php?radio_drz=srbija&Srbija

 

Vaš profil

Dodajte vaših pet favorita

Radio GAGA Vlasotince- Radio stanica

Lokacija: Vlasotince

Država: Srbija

Frekvencija: 94.9 FM

Web: Radio GAGA Vlasotince


O Radio GAGA Vlasotince znamo ovo:

Opis:

 U op?tini Vlasotince već petnest godina postoji radio stanica ,,Gaga,,.Cilj osnivanja, ?to se pokazalo kroz kasniji dugogodi?nji rad , bilo je potpuno informisanje stanovni?tva o temema aktuelnim za ovo podru?ÄŤje, a i ?ire.Radio GAGA svojim programskim sadr?ajima prati aktuelna dogadjanja iz oblasti kulture,obrazovanja,politike,privrede,sporta i ekologije.


Čitav program pro?et aktuelnim muzičkim događajima kako domaćim tako i stranim.Po mi?ljenju mnogih slu?alaca, na bazi dosadanjeg rada dato je dosta pozitivnih ocena o emitovanom programu.


- Kada je reÄŤ o kulturi, Vlasotince sve vi?e postaje poznato u Srbiji.U ovom gradu ?ivi vi?e afirmisanih umetnika-glumaca,pisaca,slikara,itd.Radio Gaga je tokom niza godina pratio njihov rad i na adekvatan naÄŤin informisao javnost o tome.
-U saradnji sa op?tinskim odborima brojnih političkih stranaka Gaga radio blagovremeno svojim slu?aocima prenosi vesti i događanja na političkoj sceni u vlasotinačkoj op?tini.


- Prisutna je komunikacija sa privrednim subjektima, gde oni na svoju ili na inicijativu radija dobijaju svoj prostor u programu i na taj naÄŤin upoznaju slu?aoce sa sada?njim rezultatima svoga rada.Veliki broj kupaca na?eg mediskog prostora kao i ishodi anketa jedan su od ukazatelja na?eg korektnog i profesionalnog odnosa u poslu kao i potvrda na?e inventivnosti.


-Sportski ?ivot u Vlasotincu je veoma razvijen i ima tendenciju daljeg obogaćivanja, s obzirom na izgradnju sportske hale i atletskog stadiona, u kojima osim tradicionalno razvijenog fudbala,rukometa,ko?arke i atletike počinju da se afirmi?u i novi sportovi-boks,karate itd. Mnogi sportski radnici, igrači i svi oni koji ?ele unapređenje sporta na jugu Srbije često gostuju u emisijama radio stanice ,,GAGA,,.


-Ekologija je veoma aktuelna i na ovu temu rade se prilozi koji se emituju u dnevnim vestima, kao i emisije u kojima gostuju struÄŤnjaci i ljubitelji prirode.Reka Vlasina I Vlasinsko jezero sve vi?e privlaÄŤe turiste, kao i to ?to je vlasotinaÄŤki kraj poznat po vinogradarstvu


pa u tome SO Vlasotince vidi svoj turistiÄŤki prosperitet.Otuda se u emisijama radija Gaga nalaze teme o oÄŤuvanju zdrave ?ivotne sredine i ?irenju ekolo?ke kulture.

Emisije počinju u 6.30 ujutru a zvr?avaju se u ponoć.U jutarnjem delu daju se kratke informacije: o vremenu, saobraćaju, o trenutno aktuelnim događajima u kulturi i sportu.Takođe su prisutna direktna uključenja u program tj lica sa terena koja daju aktuelne informacije o komunalnim uslugama ( Vodovod,ED,Komunalac, itd.)


Popodnevni i veÄŤernji program je uglavnom zabavnog karaktera.Od emisija treba izdvojiti:


,,Subjekat tra?i objekat radi glagola,, -emisija o grafitima ,,Taranvaj zvani ?elja,,
,,Hit dana-nedelje,, ,,Dva puta deset,, -noviteti u zabavnoj muzici, razne nagradne igre i slično.Jednom nedeljno postoje termini koji se ustupaju vlasotinačkim gimnazijalcima,osnovcima kao i romskoj zajednici gde oni sami uređuju program.

Brzi pregled - države

 

brza_pretraga.php?radio_drz=bosna-i-hercegovina&Bosna-i-Hercegovina brza_pretraga.php?radio_drz=crna-gora&Crna-Gora brza_pretraga.php?radio_drz=hrvatska&Hrvatska brza_pretraga.php?radio_drz=makedonija&Makedonija brza_pretraga.php?radio_drz=slovenija&Slovenija brza_pretraga.php?radio_drz=srbija&Srbija brza_pretraga.php?radio_drz=dijaspora&Dijaspora