surfaj i slušaj

Izaberi


brza_pretraga.php?radio_drz=bosna-i-hercegovina&Bosna i Hercegovina

 

brza_pretraga.php?radio_drz=crna-gora&Crna Gora

 

brza_pretraga.php?radio_drz=dijaspora&Dijaspora

 

brza_pretraga.php?radio_drz=hrvatska&Hrvatska

 

brza_pretraga.php?radio_drz=makedonija&Makedonija

 

brza_pretraga.php?radio_drz=slovenija&Slovenija

 

brza_pretraga.php?radio_drz=srbija&Srbija

 

Vaš profil

Dodajte vaših pet favorita

Radio Celje- Radio stanica

Lokacija: Celje

Država: Slovenija

Frekvencija: 95.1 FM

Web: Radio Celje


O Radio Celje znamo ovo:

Opis:

 Radio Celje smo ljudje, predvsem glasovi, ki vas vsak dan pozdravljajo na štirih frekvencah. Vsak od nas Ĺľivi svoje Ĺľivljenje, druĹľi pa nas eno, velika ljubezen do radijskega dela. Zdaj nas ne boste veÄŤ poznali samo zvoÄŤno, ampak boste lahko izvedeli tudi kakšno našo skrivnost. In predvsem videli, da niso lepi samo naši glasovi in simpatiÄŤne naše govorne domislice, mi smo tudi v resnici cool, kar dokazujejo naše fotografije.


Zgodovina Radia Celje

Rojstni dan Radio Celje praznuje 19. septembra leta 1954 kot spomin na veliko ljudsko zborovanje Štajerska v borbi na OstroĹľnem pri Celju.
Potreba po radiu se je prviÄŤ pokazala 4. aprila 1954, ko je Celje z okolico zajela huda poplava, informiranje pa je bilo mogoÄŤe samo preko neustreznih zvoÄŤnikov Ljudske tehnike.
Z rednim programom je Radio Celje zaÄŤel v zaÄŤetku oktobra 1954 v traktu nedokonÄŤanega Zdravstvenega doma v Celju. Z delom so zaÄŤeli ljudje, ki niso imeli nobenih izkušenj z radijem, še najveÄŤ sta jih imela tehnik Lojze Bertoncelj in prva napovedovalka Nuša BuÄŤar - MarušiÄŤ, ki sta delala na Radiu Ljubljana.
Prvo leto oddajanja se je program zaÄŤel ob 17. uri in je trajal pol ure. Razširil se je na eno uro ob delavnikih in dodatno uro od 12. do 13. ure ob nedeljah.
Do konca junija 1962 je Radio Celje spadal pod Radio Ljubljana, od 1. julija dalje pa pod Celjski tisk (Cetis), ko je bila tudi prva zdruĹľitev z Novim tednikom.
12. oktobra 1964 je delavski svet Celjskega tiska sprejel sklep o izloÄŤitvi Radia Celje iz kolektiva zaradi slabega stanja, kar se je formalno zgodilo 1. januarja 1965.
Štirje prvi pravi celjski radijci Milan BoĹľiÄŤ kot urednik, Milan SeniÄŤar kot prvi zaposleni novinar, tehnik Janez Klanšek in Erna DeĹľelak kot tajnica in napovedovalka so bili takorekoÄŤ na cesti in so zaÄŤeli dobesedno znova. Na lastno pest in ob veliki podpori takratnega predsednika obÄŤine Marjana UÄŤakarja so uspeli in ustanovili Zavod za informacijsko sluĹľbo, ki se mu je pridruĹľil Uradni vestnik obÄŤine Celje, ki ga je vodil Tone Maslo. To je pomenilo novo rojstvo Radia Celje.
15. februarja 1965 se je Radio Celje iz utesnjenih prostorov v Zdravstvenem domu preselil v vrhnje nadstropje celjskega Narodnega doma, kjer so za tiste ÄŤase oblikovali sodoben radijski prostor z dodatnimi prostori.
Leta 1967 se je RC ponovno zdruĹľil z Novim tednikom, oba pa sta leta 1968 prišla pod okrilje Dela.
Radio Celje in Novi tednik sta se kot TOZD Delo 30. aprila 1978 preselila v prostore, kje sta še danes, v Prešernovo ulico 19 v centru Celja.
Jeseni leta 1989 sta se zaÄŤeli za Radio Celje in Novi tednik oblikovati novi programski in vizualni podobi, nastal je tudi novi logotip NT&RC.
Kot Podjetje za ÄŤasopisno, radijsko in zaloĹľniško dejavnost smo se registrirali 16. avgusta 1991.
Leta 1990 je hišo zajel poĹľar in zato jo je bilo potrebno obnoviti v celoti. Radio Celje se je praktiÄŤno na novo rodil.
1992 se je v oba medija uvedla raÄŤunalniška tehnologija, leta 1993 pa se je Radio Celje z novo frekvenco 95,1 in novim oddajnikom povzpel na BoÄŤ.
Kot drugi radio v Sloveniji po Valu 202 smo uvedli tako imenovani radijski stik s poslušalci v svojih oddajah v Ĺľivo, ki so v obliki okroglih miz obravnavale najbolj ĹľgoÄŤa vprašanja Celja in obÄŤin celjske regije, v katerih so s telefonskimi klici lahko sodelovali tudi poslušalci. Radio je veliko postoril tudi na kulturnem podroÄŤju. Znane so radijske igre iz prvih let obstoja radia, pa tudi iz zgodnjih 70. let, ko so na Radiu Celje svojo pot zaÄŤeli mnogi uveljavljeni umetniki – Oto Pestner, Franjo Bobinac, radio je omogoÄŤal snemanja mladim perspektivnih glasbenim skupinam. Zelo veliko je radio naredil za druĹľabno Ĺľivljenje in s svojimi akcijami vzpostavil tudi nekaj tradicionalnih prireditev, od javnih radijskih oddaj, prenosov slovesnosti, otroških prireditev (MetuljÄŤek, Full Cool Demo Top), obiskov v porodnišnici, soorganizacije Tedna domaÄŤega filma, poroÄŤanja o Dnevih komedije…

Danes oddajamo 24 ur na dan na frekvencah 95.1, 100.3, 95.9 in 90.6 MHz.

Brzi pregled - države

 

brza_pretraga.php?radio_drz=bosna-i-hercegovina&Bosna-i-Hercegovina brza_pretraga.php?radio_drz=crna-gora&Crna-Gora brza_pretraga.php?radio_drz=hrvatska&Hrvatska brza_pretraga.php?radio_drz=makedonija&Makedonija brza_pretraga.php?radio_drz=slovenija&Slovenija brza_pretraga.php?radio_drz=srbija&Srbija brza_pretraga.php?radio_drz=dijaspora&Dijaspora