surfaj i slušaj

Izaberi


brza_pretraga.php?radio_drz=bosna-i-hercegovina&Bosna i Hercegovina

 

brza_pretraga.php?radio_drz=crna-gora&Crna Gora

 

brza_pretraga.php?radio_drz=dijaspora&Dijaspora

 

brza_pretraga.php?radio_drz=hrvatska&Hrvatska

 

brza_pretraga.php?radio_drz=makedonija&Makedonija

 

brza_pretraga.php?radio_drz=slovenija&Slovenija

 

brza_pretraga.php?radio_drz=srbija&Srbija

 

Vaš profil

Dodajte vaših pet favorita

Radio Dunav- Radio stanica

Lokacija: Apatin

Država: Srbija

Frekvencija: 98.7 FM

Web: Radio Dunav


O Radio Dunav znamo ovo:

Opis:

Radio Dunav, Apatin je privatni elektronski mediji. U okviru privatnog preduzeća «STEFAN STREET»D.O.O Apatin.Sadašnjom snagom predajnika od 1000 W pokriva podruÄŤije opština Apatin ,Sombor, Subotica,BaÄŤka Topola, Kula, Vrbas, Srbobran, OdĹľaci i Osijek (RH).Radio Dunav pokriva prostor od 60 km u polupreÄŤniku i raÄŤuna na 0,5 miliona potencijalnih slušalaca.

 

Ciljevi i naÄŤela programske politike Radio Dunava su doprineti pravovremenoj, sveobuhvatnoj i nadasve objektivnoj informisanosti graÄ‘ana, stvarati duhovnu klimu koja će pogodovati naÄŤelima višestranaÄŤkog, demokratskog društva, pruĹľati medijsku podrsku razvoju lokalne samouprave i uprave, privrede, kulture i sporta, štititi demokratske i ljudske slobode, dostojanstvo i duhovni Ĺľivot graÄ‘ana, prirodnu okolinu i druge civilizacijske vrednosti, saraÄ‘ivati s pripadnicima manjina, omogućiti komercijalnu promociju proizvoda i usluga, istrajati na ostvarivanju visoke profesionalne i tehniÄŤke visine radioprograma i negovati neposredni kontakt sa slušaocima.

 

Dosadašnjim ozbiljnim profesionalnim radom i razvojnom poslovnom politikom Radio Dunav je ucvrstio svoje poslovne pozicije u medijskom prostoru Srbije."Dunav" je ispunio sve standarde na drĹľavnom konkursu te dobio dozvolu za korišcenje lokalne radio frekvencije. Radio Dunav poštuje zakonske, profesionalne i eticke norme kako u odnosu prema nadleznim institucijama i slusaocima tako i u odnosu prema zaposlenima. Takav nacin poslovanja uveliko je doprineo stvaranju izuzetno pozitivnog imidza koji Dunav ima u profesionalnim medijskim krugovima i siroj javnosti.Kreativni tim radio Dunava je u stanju da obezbedi istinitu i pravovremenu informaciju. bez ograniÄŤenja i "filtriranja" kakvo je bilo karakteristiÄŤno za dosadasnji rad medijskih kuća na našim prostorima.

S poštovanjem,
Apatin 2006. RADIO DUNAV

Brzi pregled - države

 

brza_pretraga.php?radio_drz=bosna-i-hercegovina&Bosna-i-Hercegovina brza_pretraga.php?radio_drz=crna-gora&Crna-Gora brza_pretraga.php?radio_drz=hrvatska&Hrvatska brza_pretraga.php?radio_drz=makedonija&Makedonija brza_pretraga.php?radio_drz=slovenija&Slovenija brza_pretraga.php?radio_drz=srbija&Srbija brza_pretraga.php?radio_drz=dijaspora&Dijaspora