surfaj i slušaj

Izaberi


brza_pretraga.php?radio_drz=bosna-i-hercegovina&Bosna i Hercegovina

 

brza_pretraga.php?radio_drz=crna-gora&Crna Gora

 

brza_pretraga.php?radio_drz=dijaspora&Dijaspora

 

brza_pretraga.php?radio_drz=hrvatska&Hrvatska

 

brza_pretraga.php?radio_drz=makedonija&Makedonija

 

brza_pretraga.php?radio_drz=slovenija&Slovenija

 

brza_pretraga.php?radio_drz=srbija&Srbija

 

Vaš profil

Dodajte vaših pet favorita

Radio Student- Radio stanica

Lokacija: Ljubljana

Država: Slovenija

Frekvencija: 89.3 FM

Web: Radio Student


O Radio Student znamo ovo:

Opis:

 Radio Študent je ena najstarejših in najveÄŤjih evropskih urbanih nekomercialnih radijskih postaj, ki oddaja študentski nekomercialni radijski program. Poleg ustvarjanja in oddajanja izobraĹľevalnega, umetniškega, informativnega in glasbenega programa je enako pomembna tudi vzgojno izobraĹľevalna vloga Radia Študent. RŠ vzgaja in izobraĹľuje mlade za novinarska in druga dela na radijski postaji, hkrati pa s posveÄŤanjem zahtevnejšim in zapostavljenim temam izobraĹľuje poslušalstvo.

Radio Študent tedensko pripravlja in oddaja programe kulturno-umetniških, informativnih, izobraĹľevalnih in glasbenih vsebin. Tako RŠ TEDENSKO ustvari 45 ur kulturno umetniškega, 21 ur informativnega ter 3 in pol ure izobraĹľevalnega programa (vir: programska analiza, februar 1997), kljub temu, da nima nobenega sistemskega vira financiranja, kar je sicer za nekomercialne radijske postaje v razvitem svetu obiÄŤajno.

Radio Študent Ĺľe od priÄŤetka delovanja pred dobrimi tremi desetletji promovira temeljne civilnodruĹľbene vrednote, kot so dosledno uveljavljanje ÄŤlovekovih pravic, strpnost in spoštovanje razliÄŤnosti, in spodbuja urban naÄŤin Ĺľivljenja. Promoviranje teh vrednot poteka na dveh ravneh: na vzgojni, skozi program (kjer gre spet za dvojnost izobraĹľevanja poslušalstva in avtorjev), in na praktiÄŤni, ko RŠ s svojo drugaÄŤnostjo druĹľbi ponuja ogledalo, v katerem lahko le-ta sproti preverja, v kolikšni meri je proklamirane vrednote pripravljena dejansko uveljavljati.

Brzi pregled - države

 

brza_pretraga.php?radio_drz=bosna-i-hercegovina&Bosna-i-Hercegovina brza_pretraga.php?radio_drz=crna-gora&Crna-Gora brza_pretraga.php?radio_drz=hrvatska&Hrvatska brza_pretraga.php?radio_drz=makedonija&Makedonija brza_pretraga.php?radio_drz=slovenija&Slovenija brza_pretraga.php?radio_drz=srbija&Srbija brza_pretraga.php?radio_drz=dijaspora&Dijaspora