surfaj i slušaj

Izaberi


brza_pretraga.php?radio_drz=bosna-i-hercegovina&Bosna i Hercegovina

 

brza_pretraga.php?radio_drz=crna-gora&Crna Gora

 

brza_pretraga.php?radio_drz=dijaspora&Dijaspora

 

brza_pretraga.php?radio_drz=hrvatska&Hrvatska

 

brza_pretraga.php?radio_drz=makedonija&Makedonija

 

brza_pretraga.php?radio_drz=slovenija&Slovenija

 

brza_pretraga.php?radio_drz=srbija&Srbija

 

Vaš profil

Dodajte vaših pet favorita

Radio Dunav- Radio stanica

Lokacija: Vukovar

Država: Hrvatska

Frekvencija: 101.5 FM

Web: Radio Dunav


O Radio Dunav znamo ovo:

Opis:

 RADIO DUNAV je od 18.05. 1998.g.poÄŤeo emitovati program pod tim, novim imenom u okviru preduzeća «DIFUZIJA» d.o.o. i odašiljaÄŤem snage 1 kW na novoj, gradskoj frekvenciji 101,5 FM.

OsnivaÄŤi RADIO DUNAVA su zaposleni (50%), ZajedniÄŤko veće opština (25%) i Srpski demokratski forum iz Zagreba (25%) Ekipa od 9 stalno zaposlenih u poÄŤetku stvara 12 ÄŤasova vlastitog programa, da bi tokom godina i modernizovanjem emisionog i montaĹľnog studija danas emitovala 24 ÄŤasa , najvećim delom sopstvenog programa.Veliku popularnost i slušanost u Gradu Vukovaru i okolnim mestima RADIO DUNAV moĹľe zahvaliti dobrom izboru muzike ( 50% narodna-folk muzika, 25% domaća pop-rok i 25% strana muzika), pravovremenom i objektivnom izveštavanju o politiÄŤkim, društvenim, kulturnim, sportskim i drugim dogaÄ‘ajima u regionu kao i veoma sposobnim voditeljima koji su slušaocima kao «još jedan ÄŤlan domaćinstva». Iako je jezik kojim govore, jezik srpske nacionalne manjine, istraĹľivanja i kontakt-emisije dokazuju da RADIO DUNAV slušaju i većinski narod i druge nacionalne manjine na podruÄŤju koje pokriva njegov signal. PotvrÄ‘uju to i emisije na jezicima maÄ‘arske, ukrajinske i rusinske nacionalne manjine, emisije svih domaćih i stranih nevladinih organizacija koje deluju na ovom prostoru , ali i sve veći broj oglašivaÄŤa sa podruÄŤja Vukovara, Vinkovaca i Osijeka koji svoje poverenje daju radiju koji ima veliki broj slušalaca i koji je svoje cene usluga prilagodio uslovima Ĺľivota u Vukovaru i uÄŤinio ih prihvatljivim za tzv. velike i male oglašivaÄŤe.

Brzi pregled - države

 

brza_pretraga.php?radio_drz=bosna-i-hercegovina&Bosna-i-Hercegovina brza_pretraga.php?radio_drz=crna-gora&Crna-Gora brza_pretraga.php?radio_drz=hrvatska&Hrvatska brza_pretraga.php?radio_drz=makedonija&Makedonija brza_pretraga.php?radio_drz=slovenija&Slovenija brza_pretraga.php?radio_drz=srbija&Srbija brza_pretraga.php?radio_drz=dijaspora&Dijaspora