surfaj i slušaj

Izaberi


brza_pretraga.php?radio_drz=bosna-i-hercegovina&Bosna i Hercegovina

 

brza_pretraga.php?radio_drz=crna-gora&Crna Gora

 

brza_pretraga.php?radio_drz=dijaspora&Dijaspora

 

brza_pretraga.php?radio_drz=hrvatska&Hrvatska

 

brza_pretraga.php?radio_drz=makedonija&Makedonija

 

brza_pretraga.php?radio_drz=slovenija&Slovenija

 

brza_pretraga.php?radio_drz=srbija&Srbija

 

Vaš profil

Dodajte vaših pet favorita

Radio Marija Srbija- Radio stanica

Lokacija: Novi Sad

Država: Srbija

Frekvencija: 90.0 FM

Web: Radio Marija Srbija


O Radio Marija Srbija znamo ovo:

Opis:

 Radio Maria i kako je nastala

 

Sve je poÄŤelo 1987. kada je papa Ivan Pavao II pozvao sve vernike u Crkvi da se ukljuÄŤe u kreiranju projekta "nove evangelizacije" u svetlu trećeg milenijuma. MeÄ‘u mnogim najrazliÄŤitijim inicijativama koje su preduzeli laici i sveštenici koji su se odazvali na ovaj Papin poziv, bili su i laici koji su osnovali Radio Mariju. Radio Marija je roÄ‘ena kao Ĺľupski radio 1983. godine u malom gradiću Arcellasco d'Erba italijanske pokrajine Como u milanskoj biskupiji. U to vreme Radio Marija je sluĹľila kako bi Ĺľupske vesti, kao i molitve, svete mise i krunice dnevno stizale do njenih slušalaca. To su bile karakteristike Radio Marije do januara 1987. godine, kada je osnovano UdruĹľenje Radio Marija od strane laika i sveštenika. Cilj osnivanja ovog udruĹľenja je bio da se radio osamostali od Ĺľupe i kako bi se program podigao na viši nivo. U isto vreme cela teritorija Italije je bila pokrivena signalom, tako da se već 1990. godine Radio Marija Italije smatra za radio stanicu sa nacionalnim pokrivanjem. Sa svojih 800 predajnika Radio Marija je bila jednaka sa RAI (italijanskim drĹľavnim radijom). Zahvalna za dobijeno iskustvo, majÄŤinsko voÄ‘stvo i iskazanu milost BlaĹľene Device Marije u nastanku i razvoju projekta, Radio Marija Italije je Ĺľelela da to steÄŤeno iskustvo prenese i preda drugim narodima, kako bi isti taj misionarski duh zaĹľiveo i u njihovim zemljama. Od 1990. godine osnivaju se širom sveta mnoge Radio Marije, tako da je kao prirodna posledica širenja projekta bilo i osnivanje Svetske porodice Radio Marije (the World Family of Radio Maria – WFRM) 1998. godine, kao nevladine neprofitne organizacije. Cilj osnivanja ove organizacije je bilo preuzimanje brige za osnivanje Radio Marija širom sveta i to u administrativnom, tehniÄŤkom, finansijskom i organizacionom smislu. Ipak, najvaĹľnija uloga, koju je WFRM preuzela na sebe, bila je da budno prati duh misije i evangelizacije, kako bi ista karizma povezivala sve Radio Marije širom sveta. Na taj naÄŤin, WFRM je odgovorila na poziv Device Marije koja Ĺľeli da se njen glas ÄŤuje širom sveta, putem talasa Radio Marije. Danas WFRM ima projekte u 57 zemalja sveta na ÄŤetiri kontinenta. ÄŚlan Svetske porodice Radio Marije je i RADIO MARIJA SRBIJE. Njen pravni nosilac u Republici Srbiji je UdruĹľenje graÄ‘ana pod nazivom "UdruĹľenje Marija".
 
Zašto baš radio?
 
Prednost radija nad ostalim medijima, na primer televizijom, je ta što radio program moĹľe doći do svojih slušalaca bez obzira gde se nalazili: u kući, na radnom mestu, u autu ili u prirodi dok se ljudi odmaraju. Isto tako, radio je veliki prijatelj mnogim napuštenim i bolesnim osobama; njima Radio Marija donosi mir i svojim programom nastoji da im bude prijatelj u patnji i usamljenosti. Veliki broj je i onih koje je Radio Marija vratila u zajedništvo sa Crkvom i bliĹľnjima.
 
Istorijat Radio Marije Srbije
 
U Republici Srbiji osnivanje Radio Marije se pripremalo od 2000. godine, a prvo emitovanje programa putem talasa Radio Marije je izvedeno 13. novembra 2003. godine. Toga dana improvizovani studio Radio Marije Srbije, koji je bio smešten u franjevaÄŤkom samostanu «Sv. Ivan Kapistan», Cara Dušana 4 u Novom Sadu, blagoslovili su msgr Eugenije Sbarbaro, Apostolski nuncije u Republici Srbiji msgr Stanislav HoÄŤevar, beogradski nadbiskup i metropolita msgr Ivan Penzeš, subotiÄŤki biskup msgr. Đuro Gašparović, sremski biskup msgr HuĹľvar Laslo, zrenjaninski biskup, kao i fra Lucije Jagec, provincijal franjevaÄŤke provincije «Sv. Ćirila i Metoda».
 
Od 2004. godine sedište i centralni studio Radio Marije Srbije se nalazi u Novom Sadu, Koste Abraševića 16, a 2006. otvara se i pomoćni studio Radio Marije Srbije u Subotici, Starine Novaka 58.
 
Sve do 2007. godine Radio Marija Srbije je imala svoje predajnike u Novom Sadu, Subotici, ÄŚantaviru, Somboru, Nišu, PanÄŤevu, Vrdniku i ZajeÄŤaru. Danas Radio Marija Srbije ima dozvole za predajnike u Novom Sadu, Subotici, Somboru, Plandištu i Leskovcu.
 
SpecifiÄŤnost i kuriozitet Radio Marije Srbije u odnosu na sve ostale Radio Marije u svetu jeste što frekvencije u Subotici i Somboru deli sa radio stanicama Srpske pravoslavne crkve i to u Subotici sa radijom «Slavoslovlje», a u Somboru sa radijom «Blagovesnik». VlÄŤ. Andrija Kopilović jula 2009. godine dogovorio je podelu vremena sa Srpskom pravoslavnom crkvom (svaka 4h se smenjuje program Radio Marije Srbije i radijima Srpske pravoslavne crkve). Radio stanice Srpske pravoslavne crkve poÄŤeli su sa radom 01.07.2009. godine.
 
Programski koncept Radio Marije Srbije
 
Programski koncept Radio Marije, obuhvata širenje i unapreÄ‘ivanje evanÄ‘eoske poruke radosti i nade u duhu uÄŤenja hrišÄ‡anstva i KatoliÄŤke crkve; unapreÄ‘ivanje društvenog i kulturnog rasta kroz promovisanje etiÄŤkih, društvenih, kulturnih i religioznih vrednosti da bi se poboljšao zajedniÄŤki Ĺľivot i podigla cena ljudskih resursa, uz pomoć radio emisija i širenja vesti o specifiÄŤnim verskim/duhovnim dogaÄ‘ajima; zaštita hrišÄ‡anske kulturne baštine i poticanje duhovnog stvaralaštva; širenje i pospešivanje duha ekumenizma i meÄ‘ureligijskog dijaloga; širenje duha tolerancije i suĹľivota.
 
Program je namenjen, pre svega, Ĺľiteljima katoliÄŤkih Ĺľupa, kao i osobama koje nisu u mogućnosti na drugi naÄŤin da ÄŤuju informativne i formativne sadrĹľaje, uglavnom stari i bolesni, a istovremeno i potencijalnim slušaocima koji o verskim temama nemaju prilike da se obaveste slušajući ostale radio stanice ili putem drugih medija. Primarni auditorijum su Ĺľitelji katoliÄŤkih Ĺľupa svih uzrasta, a sekundarni svi oni koji prevalentno slušaju verske, obrazovne i kulturne radijske programe.
 
VaĹľno je istaći da se kroz celi programski koncept naglašavaju: potreba ekumenske saradnje, meÄ‘ureligijskog dijaloga, afirmacija tolerancije, suĹľivota i dobrih meÄ‘uljudskih odnosa. Kroz svoje programe i emisije Radio Marija pokušava da širi pozitivne stavove, istiÄŤe dobre i pouÄŤne primere, te tako doprinosi poslanju Crkve ÄŤime sluĹľiti celom društvu.
 
Radio Marija u informisanju javnosti, posebno ističe i uvažava različitost nacija, jezika, kultura i veroispovesti, doprinoseći stvaranju demokratskog javnog mnjenja, razvoju demokratske duhovne kulture, izražavanju kulturnog identiteta i posredovanja kulturno-umetničkih vrednosti sa fokusom na multikonfesionalnu zajednicu u željenoj zoni pokrivanja.
 
Program Radio Marije Srbije je koncipiran po modelu Svetske porodice Radio Marije i sastoji se od jedne trećine duhovno-verskog sadržaja, jedne trećine pod zajedničkim nazivom humana promocija sa fokusom na nauku i kulturu i jedne trećine koja je popunjena muzičkim sadržajima.
 
Radio Marija Srbije ostvaruje dvadesetčetvoročasovni program, na dva jezika: srpskom ili hrvatskom, i mađarskom, a emituje i emisije na rusinskom, ukrajinskom i slovačkom jeziku.
 
Ciljevi Radio Marije Srbije
 
Cilj Radio Marija Srbije je, kao što i sam moto radija kaĹľe: "BoĹľiji glas u svaku kuću". Radio Marija Ĺľeli da ljudima donose BoĹľiju reÄŤ, da posreduje susret sa Isusom Hristom i da neguje duh zajedništva i pomirenja meÄ‘u ljudima. Radio Marija Srbije je u sluĹľbi lokalne crkve. Svojim programom prati Ĺľivot i dešavanja u lokalnoj crkvi i tako pomaĹľe vernicima da budu informisani o svim aktuelnim zbivanjima.

Brzi pregled - države

 

brza_pretraga.php?radio_drz=bosna-i-hercegovina&Bosna-i-Hercegovina brza_pretraga.php?radio_drz=crna-gora&Crna-Gora brza_pretraga.php?radio_drz=hrvatska&Hrvatska brza_pretraga.php?radio_drz=makedonija&Makedonija brza_pretraga.php?radio_drz=slovenija&Slovenija brza_pretraga.php?radio_drz=srbija&Srbija brza_pretraga.php?radio_drz=dijaspora&Dijaspora