surfaj i slušaj

Izaberi


brza_pretraga.php?radio_drz=bosna-i-hercegovina&Bosna i Hercegovina

 

brza_pretraga.php?radio_drz=crna-gora&Crna Gora

 

brza_pretraga.php?radio_drz=dijaspora&Dijaspora

 

brza_pretraga.php?radio_drz=hrvatska&Hrvatska

 

brza_pretraga.php?radio_drz=makedonija&Makedonija

 

brza_pretraga.php?radio_drz=slovenija&Slovenija

 

brza_pretraga.php?radio_drz=srbija&Srbija

 

Vaš profil

Dodajte vaših pet favorita

Radio Puls- Radio stanica

Lokacija: Despotovac

Država: Srbija

Frekvencija: 96.0 FM

Web: Radio Puls


O Radio Puls znamo ovo:

Opis:

 Radio «Puls», koji posl e u okviru preduzeća D O O «Radio Puls», Despotovac, emitue program od 2002 godine i do sada je stekao poverenje najvećeg broja slušalaca na teritoriji opštine Despotovac, što pokaz u ankete o slušanosti Visoko trĹľišno uÄŤešÄ‡e plod je do i raznovrsne programske šeme, kvalitetnog signala i potpune pokrivenosti lokalnog podruÄŤja Radio «Puls» postaje sinonim opštine Despotovac, kao i izveštavanje sa istih) i zabavno - informativni znaÄŤaj (emit e razne informacije sa lokalnih sportskih, muziÄŤkih i drugih dogaÄ‘aja)

TakoÄ‘e, radio «Puls» ima veliki znaÄŤaj u povezivanju lokalnih slušalaca sa slušaocima u dijaspori koji program mogu pratiti putem Web site-a Broj poseta site-u samo je jedan od rametara koji govore u prilog velikoj slušanosti i kvalitetu program «Puls» radija

Jedna od najvaĹľnijih karakteristika radija «Puls» je to što izlazi u susret zahtevima nacionalnih manjina da slušaju program na svom jeziku Zbog toga su u programsku šemu ukljuÄŤene i emisije na jeziku najbrojnije nacionalne manjine u opštini Despotovac (na vlaškom i romskom jeziku)

Brzi pregled - države

 

brza_pretraga.php?radio_drz=bosna-i-hercegovina&Bosna-i-Hercegovina brza_pretraga.php?radio_drz=crna-gora&Crna-Gora brza_pretraga.php?radio_drz=hrvatska&Hrvatska brza_pretraga.php?radio_drz=makedonija&Makedonija brza_pretraga.php?radio_drz=slovenija&Slovenija brza_pretraga.php?radio_drz=srbija&Srbija brza_pretraga.php?radio_drz=dijaspora&Dijaspora